Zoals u via de mail en via een brief hebt vernomen heeft de Buurt en Toneelvereniging alle geplande evenementen tot eind juli afgelast. We zullen van maand tot maand bekijken wat er mogelijk is en misschien dat nu de regels wat minder streng zijn we in de 2e helft van dit jaar nog wat kunnen organiseren. We houden u via de mail, sociale media en via deze website op de hoogte. Ondanks alles wensen wij u een goede zomer toe.