Begin dit jaar hebben Bernadette en Derk Janssen te kennen gegeven voor de laatste keer de horeca te willen verzorgen tijdens ons buurtfeest. Ze willen het aantal evenementen verminderen om wat meer vrije tijd over te houden en ook vanwege de fysieke gesteldheid. Vanaf 1990 hebben Derk en Bernadette jaarlijks de tent en de horeca verzorgd. Dit jaar dus voor de 30e en laatste keer. Namens het bestuur en de buurtvereniging nogmaals onze hartelijke dank voor alle inzet!