Op 9 december hebben we ondanks het matige weer en de soms slecht begaanbare wegen toch ruim 90 auto’s mogen verwelkomen die een mooie verlichte route hebben gezien in de buurtschappen Oosterwijk, Wolfersveen en De Meene. Ruim 75 adressen hadden hun best gedaan om iets in het licht te zetten waarvoor onze dank!

Naderhand is er flink gestemd en was het nog lang gezellig. Ook Jan Reinders bedankt voor de fijne medewerking!

Inmiddels zijn de briefjes geteld en weten we de punten.

Veruit de meeste stemming kreeg Ruurloseweg 26 (Fam. Buevink). Zij hebben dan inmiddels ook de prijs (een groot krentenbrood) overhandigd gekregen. Omdat de deelname zo groot was hebben we ook de 2e plaats (De Kids uit de Oosterwijk) een prijsje overhandigd.

Als aanmoediging prijs heeft ook de  Heisterboomsdijk een krentenbrood ontvangen. Zij zullen dat met de deelnemende adressen moeten delen. Het thema werd door veel mensen zeer gewaardeerd.

Om te voorkomen dat de animo voor deze activiteit terug gaat lopen hebben we als besturen besloten om dit niet elk jaar te organiseren. Dus slaan we volgend jaar een keertje over.

Namens de besturen van de buurtverenigingen  Wolfersveen, Oosterwijk en De Meene bedankt!